دیدگاه های حبیب عزیز
حبیب
177 روز عضو جوان موفق با 4 دیدگاه
embrace of god
2 رأی
مناجات با خدا- آغوش خدا
سلام آقا امیرمحمد پاسخ های خوب و قانع کننده ای دادید از شما سپاسگزارم دوستان عزیزم، آیا میشه…
embrace of god
0 رأی
مناجات با خدا- آغوش خدا
متشکرم
embrace of god
0 رأی
مناجات با خدا- آغوش خدا
سلام آقا ماهان پاسخ زیبایی دادید
embrace of god
7 رأی
مناجات با خدا- آغوش خدا
به نام خدایی که زیباییش در جهان هستی گسترده است همان خدایی که زشتی ها و زیبایی های…