دیدگاه های حبیب عزیز
حبیب
حبیب
270 روز عضو جوان موفق با 4 دیدگاه
embrace-of-god
2 رأی
مناجات با خدا – آغوش خدا
سلام آقا امیرمحمد پاسخ های خوب و قانع کننده ای دادید از شما سپاسگزارم دوستان عزیزم، آیا میشه…
embrace-of-god
0 رأی
مناجات با خدا – آغوش خدا
متشکرم
embrace-of-god
0 رأی
مناجات با خدا – آغوش خدا
سلام آقا ماهان پاسخ زیبایی دادید
embrace-of-god
7 رأی
مناجات با خدا – آغوش خدا
به نام خدایی که زیباییش در جهان هستی گسترده است همان خدایی که زشتی ها و زیبایی های…