دیدگاه های آمنه عزیز
آمنه
23 روز عضو جوان موفق با 1 دیدگاه

2 رأی
اعتماد به نفس و عزت نفس
به نظر من کسی اعتماد به نفس داره که داشته های خودشو خیلی خوب می بینه و میشناسه…