دیدگاه های آمنه عزیز
آمنه
136 روز عضو جوان موفق با 1 دیدگاه
visual song
3 رأی
آهنگ های تجسمی و تصویرسازی ذهنی
سپاسگزارم من که خیلی از این آهنگ ها استفاده کردم البته آن هایی که مورد علاقه من بود…