دیدگاه های سارا محسنی عزیز
سارا محسنی
سارا محسنی
268 روز عضو جوان موفق با 2 دیدگاه
visual-song
5 رأی
آهنگ های تجسمی و تصویرسازی ذهنی
عالی بود این همه موسیقی برای تمرکز و تجسم یه جا. ممنوووووووووووووووووووووووووووون
embrace-of-god
4 رأی
مناجات با خدا – آغوش خدا
ولی من معتقدم جسم سالم در ذهن سالمه چون این ذهن ماست که روی جسممون اثر میذاره انسان…