دیدگاه های سارا عزیز
سارا
106 روز عضو جوان موفق با 2 دیدگاه
visual song
4 رأی
آهنگ های تجسمی و تصویرسازی ذهنی
عالی بود این همه موسیقی برای تمرکز و تجسم یه جا. ممنوووووووووووووووووووووووووووون
embrace of god
4 رأی
مناجات با خدا- آغوش خدا
ولی من معتقدم جسم سالم در ذهن سالمه چون این ذهن ماست که روی جسممون اثر میذاره انسان…