دیدگاه های ناهید عزیز
ناهید
106 روز عضو جوان موفق با 4 دیدگاه
embrace of god
2 رأی
مناجات با خدا- آغوش خدا
سلام دوست گرامی امام کاظم می فرمایند:زیباترین موهبتی که خدا به انسان مرحمت کرده است نیروی تعقل و…