دیدگاه های ناهید عزیز
ناهید
175 روز عضو جوان موفق با 1 دیدگاه
embrace of god
3 رأی
مناجات با خدا- آغوش خدا
سلام دوست گرامی امام کاظم می فرمایند:زیباترین موهبتی که خدا به انسان مرحمت کرده است نیروی تعقل و…