دیدگاه های هادی عزیز
هادی
140 روز عضو جوان موفق با 1 دیدگاه
embrace of god
2 رأی
مناجات با خدا- آغوش خدا
به به استاد جوان عزیز سلام و صد سلام بنده حقیقتا از راهنمایی های شما بسیار استفاده کردم…