پرسش و پاسخ مشاوران


عنوان: باور سلامتی
۱۲/مرداد/۱۳۹۷ در ۲۳:۴۴
600 بازدید1 پاسخ6 امتیاز
سارا   |    دسته بندی:    |    مشاهده سؤال

چه باوری داشته باشیم تا جسم و روان سالمی داشته باشیم؟


پاسخ می دهم
عنوان: اهمیت عزت نفس
۱۶/مرداد/۱۳۹۷ در ۱۸:۰۲
297 بازدید1 پاسخ2 امتیاز
حسین   |    دسته بندی:    |    مشاهده سؤال

چرا عزت نفس اینقدر مهم است؟
اصلا چرا باید عزت نفس داشته باشیم؟


پاسخ می دهم
عنوان: اعتماد به نفس و اطمینان به نفس
۱۶/مرداد/۱۳۹۷ در ۱۱:۱۶
311 بازدید3 پاسخ4 امتیاز
آمنه   |    دسته بندی:    |    مشاهده سؤال

چرا میگن اطمینان به نفس خوب نیست اما اعتماد به نفس خوبه؟
اصلا چه فرقی با هم دارن؟ اگر نباید به خودمون و عملکردمون اطمینان داشته باشیم چطور میتونیم اعتماد به نفس داشته باشیم. ممنون


پاسخ می دهم
عنوان: اعتماد به نفس و عزت نفس
۱۴/مرداد/۱۳۹۷ در ۰۰:۳۶
645 بازدید4 پاسخ3 امتیاز
هادی   |    دسته بندی:    |    مشاهده سؤال

می خواستم بپرسم اعتماد به نفس و عزت نفس چه فرقی با هم دارن؟


پاسخ می دهم